fontello font demo

icon-leaf0xe800
icon-flight0xe801
icon-droplet0xe802
icon-home0xe803
icon-bus0xe804
icon-monument0xe805
icon-tree-20xe806